V Bratislave a Banskej Bystrici sa konali informačné semináre k výzvam č. 15 a č. 16 Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraným na oblasť odpadového hospodárstva