Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP, kód vyzvania OPKZP-PO4-SC431-2018-FN

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že v rámci Vyzvania pre finančné nástroje na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-FN, pristupuje k zníženiu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie o 5 200 000 EUR, a to s ohľadom optimalizáciu zdrojov a presun … Čítať ďalej