Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.12.2023

Kód výzvy: OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30.11. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 11. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 09. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov– 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 07. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov– 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 05. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 10. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 05. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2022-78

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 06. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2022-77

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 07. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2022-76

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 09. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov– 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 11. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov– 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 11. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov– 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 10. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 08. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 07. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 04. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2021-71

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 05. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo 

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo 

Aktualizácia 28. 11. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo 

Aktualizácia 18. 07. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo 

Aktualizácia 23. 06. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 05. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 12. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 10. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 07. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 05. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 03. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 08. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 07. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 04. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 04. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 09. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 04. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 08. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-66

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 03. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2020-65

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20.03.2023

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 06. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 06. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 06. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 06. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 07. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 03. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 03. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 03. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 02. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 07. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 03. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 02. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 06. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 05. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 04. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 12. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 09. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 02. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 05. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 01. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 01. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 11. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 05. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 03. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 09. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 05. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 03. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo 

Aktualizácia 08.12.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo 

Aktualizácia 23. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 05. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 02. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 08. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 09. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 07. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 09. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2019-55

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 11. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 11. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 05. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 04. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-52

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP_52_1 – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2 hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 05. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 07. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 02. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 05. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 09. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 07. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 08. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 04. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 01. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16.08. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 11. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 18. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.08.2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28.01.2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22.12.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25.10.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02.08.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 07. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 03. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 04. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 03. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-44

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 06. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 07. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 07. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 10. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19.07. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 02. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 09. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13.07. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 01. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 05. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 05. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 07. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 1. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2018-38

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 01. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 09. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 02. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 09. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 09. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 07. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 07. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia  6.12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-34

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 09. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 05. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 09. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 12. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 12. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 09. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 05. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 09. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 04. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 07. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 02. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 56. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 56. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 12. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 55. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 55. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 12. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 39. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 39. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 28. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 28. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 25. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 25. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 23. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 23. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 13. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP 1. a 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP 1. a 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 10. 2022

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 09. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 4. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 24. 01. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 05. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 03. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 09. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 09. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 03. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 01. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 03. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15.11.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15.11.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30.11.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15.11.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia  09.1.2024

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09.08.2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27.06.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27.06.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21.09.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 1. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 04. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 05. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13.05.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23.05.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 05. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 09. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 05. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 04. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP  – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 11. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 07. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. a 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. a 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Aktualizácia: 13.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zverejnenie: 12.07.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 27. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 27. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 25. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 25. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28.06.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.05.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.02.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20.03.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.06.2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14.05.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09.02.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03.11.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21.04.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.10.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 02. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 34. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 34. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 33. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 33. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 05. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 31. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 31. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 04. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 29. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 29. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 28. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 28. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 08. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 27. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 27. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 09. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 05. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 23. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 23. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 04. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 01. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 12. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 09. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 09. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 10. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 09. 2018 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 09. 2019 

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov  – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 07. 2020 

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 05. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 08. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 10. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 04. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 12. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 07. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 07. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 33. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 33. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 30. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 02. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 29. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 29. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 28. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 28. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 03. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 27. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 27. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 06. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 01. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 08.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.03.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12.hodnotiace kolo

Aktualizácia 21.04.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11.hodnotiace kolo

Aktualizácia 19.12.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5.hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.9.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3.hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 05. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 04. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 08. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 08. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20. 12. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 1. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 01. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 10. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 09. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 05. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 07. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 08. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 12. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 03. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 2. 10. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-12 – 7.hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Zoznam schválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených ŽoNFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 3. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-9

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19.hodnotiace kolo

Aktualizácia 08.10.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Aktualizácia 05.8.2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18.hodnotiace kolo

Aktualizácia 05.8.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Aktualizácia 22.1.2019

Zoznam schválených ŽoNFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 02. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 26. 07. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Zoznam schválených ŽoNFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 01. 2019

Zoznam schválených ŽoNFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 07. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia dňa 31. 05. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 02. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 44. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 44. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09.01.2024

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 43. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 43. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09.01.2024

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 26. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.06.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 25. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 25. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.06.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02.03.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.1.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15.11.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.2.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14.6.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14.6.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18.7.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 42. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 42. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.02.2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 31. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 31. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13.07.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 41. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 41. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 40. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 40. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 12. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 38. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 38. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 11. 2022

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.09.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.04.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 02. 08. 2023

Kód výzvy: OPKZP-PO2-2018-NP6

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 12. 02. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-2017-NP4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 20. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 10. 01. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Zoznam schválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 17.05.2021

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 17.05.2021

Kód výzvy: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 26. 01. 2024

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 18. 10. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 22. 08. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 29. 06. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 05. 05. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 18. 01. 2023

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 12. 09. 2022

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Aktualizácia 10. 05. 2021


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 21. 06. 2016