Informačný seminár k výzve zameranej na podporu inštalácií fotovolických systémov v podnikoch

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 11/01/2023
10:00 - 12:00

Kategórie Žiadne Kategórie


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pozýva na informačný seminár k výzve č. 79 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov v podnikoch, ktoré umožnia zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

 

Termín a miesto konania: 11.1.2023 o 10.00 Bratislava (streda)

Miesto: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

Registrácia: registračný formulár

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie


Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu na seminár prihlásiť prostredníctvom registračného formulára do 10.1.2023, respektíve do naplnenia kapacity. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám automatický systém potvrdí zaevidovanie registrácie. Potvrdenie akceptácie prihlášky bude rozoslané najneskôr dva dni pred konaním seminára.

Priebeh seminára bude možné sledovať aj online – bez nutnosti registrácie. Z podujatia bude vyhotovený aj videozáznam.