Infoseminár pre žiadateľov k výzve OPKZP-PO1-SC121/122-2015/ Žilina

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 11/08/2015
9:30 - 16:00

Miesta konania
Boutique Hotel Dubná Skala

Kategórie Žiadne Kategórie


11. august 2015 / Žilina / Boutique Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina

Registrácia prebieha on-line do 07.08.2015 prostredníctvom prihlasovacieho formulára dostupného na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/.

 

Program:

09:30 – 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00     Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30     Prestávka

12:30 – 13:30     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

13:30 – 14:30     Informácie k realizácii verejného obstarávania

14:30 – 16:00     Osobné konzultácie

 

Pozvánka na informačné semináre k výzve OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.

Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese fondy@sazp.sk.