FAQ Adaptácia na klimatické zmeny

FAQ k 62. výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62

FAQ k 31. výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Môžu byť v rámci výzvy č. 31 oprávnenými žiadateľmi aj subjekty súkromného sektora, ktoré prevádzkujú špeciálnu hasičskú techniku registrovanú … Čítať ďalej