Usmernenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia č. 1 k spôsobu obstarávania produktov a služieb IKT a k zabezpečeniu otvorených systémov IKT vo verejnom obstarávaní

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo na svojom webovom sídle „Usmernenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia č. 1 k spôsobu obstarávania produktov a služieb IKT a k zabezpečeniu otvorených systémov IKT vo verejnom obstarávaní“. Viac informácií nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti Usmernenia SO pre OP KŽP  alebo v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Usmernenia a informácie poskytovateľa.