70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 19. augusta 2021 výzvy zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov s kódom výzvy OPKZP-PO3-SC311-2021-70.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy