72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 15. novembra 2021 výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy