73. výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru – OPKZP-PO4-SC451-2021-73

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 19.11.2021 výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2021-73.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výhradne okres Prievidza a/alebo okres Partizánske.