Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP na verziu 2.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8, platnú od 14.01.2021.

Príručku vrátane príloh nájdete v časti Výzvy/ Projekty technickej pomoci.