Často kladené otázky k 21. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21, ktoré sú zverejnené v rámci 21. výzvy.