Často kladené otázky k 29. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP- PO1-SC131-2017-29, ktoré sú zverejnené v rámci 29. výzvy.