Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo aktualizáciu Harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”