Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020 a aktualizovalo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”