Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 5.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”