Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 2.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”