Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 3.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”.