Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 31. októbra 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 1, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.