Indikatívny harmonogram výziev na rok 2016

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, ktorý nájdete v časti http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/.