Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 v Košiciach a Nitre

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja pre EŠIF a Informačno-poradenské centrum Nitrianskeho samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Termín a miesto konania:

04.02.2020 o 10.00 Košice (utorok)

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5, veľká zasadačka

05.02.2020 o 10.00 Nitra (streda)

Prednášková miestnosť A2 v priestoroch budovy  – Agroinštitút Nitra, Akademická 4

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť, prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 31.01.2020 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Pozvánka Košice

Pozvánka Nitra