Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Termín a miesto konania: 03.08.2021 o 10.00 h. Bratislava (utorok)

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

 

Viac informácií vrátane pozvánky na seminár nájdete v sekcii Informačné podujatia a aktivity/Kalendár udalostí.