Oznam o plánovanom uzavretí 37. výzvy, zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na potrebu zabezpečenia riadnej fyzickej a finančnej implementácie operačného programu uzavrie 37. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov dňa 15. júna 2022; po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.