Oznam o zverejnení Príručiek pre prijímateľa OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek pre prijímateľa OP KŽP, ktoré nájdete v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP.