PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 4.0, účinnosť od 06. 02. 2018

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 4.0

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 4.0, sledovanie zmien

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.4, účinnosť od 28. 11. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.4

Príručka pre prijímateľa – SAŽP- verzia 3.4, sledovanie zmien

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.3, účinnosť od 10. 10. 2017

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.3, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.3, účinnosť od 10. 10. 2017

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.2, účinnosť od 01. 07. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.2, účinnosť od 01. 07. 2017

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.1, účinnosť od 02. 05. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.1, účinnosť od 02. 05. 2017

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.0, účinnosť od 09. 02. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 3.0

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 2.2, účinnosť od 01. 11. 2016

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 2.2

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 2.1

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 2.0, účinnosť od 01. 01. 2016
Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 2.0

Príručka pre prijímateľa – SAŽP – verzia 1.1, platnosť od 02. 07. 2015
Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SAŽP – verzia 1.1


Príručka pre prijímateľa – MV SR, verzia 4.0, účinnosť od 06. 02. 2018

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – MV SR, verzia 4.0

Príručka pre prijímateľa – MV SR, verzia 3.0, účinnosť od 26. 06. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – MV SR, verzia 3.0

Príručka pre prijímateľa – MV SR, verzia 2.2, účinnosť od 27. 01. 2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – MV SR – verzia 2.2

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – MV SR – verzia 2.2 (nekomprimované súbory)

Príručka pre prijímateľa – MV SR, verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – MV SR – verzia 2.1

Príručka pre prijímateľa – MV SR – verzia 2.0, účinnosť od 01. 01. 2016
Prílohy k Príručke pre prijímateľa – MV SR – verzia 2.0

Príručka pre prijímateľa – MV SR – verzia 1.1, platnosť od 14. 08. 2015
Prílohy k Príručke pre prijímateľa – MV SR – verzia 1.1


Príručka pre prijímateľa – SIEA – verzia 2.2, platnosť od 03. 11. 2016

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SIEA – verzia 2.2

Príručka pre prijímateľa – SIEA – verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016

Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SIEA – verzia 2.1

Príručka pre prijímateľa – SIEA – verzia 2.0, účinnosť od 01. 01. 2016
Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SIEA – verzia 2.0

Príručka pre prijímateľa – SIEA – verzia 1.1, platnosť od 25. 09. 2015
Prílohy k Príručke pre prijímateľa – SIEA – verzia 1.1