Prezentácia k 56. a 58. výzve z Informačného seminára uskutočneného 21.1.2020 v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 21.1.2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centom v Banskej Bystrici zorganizovalo INFORMAČNÝ SEMINÁR k OPKZP-PO1-SC111-2019-56 a OPKZP-PO1-SC111-2019-58so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (výzva č. 56) a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (výzva č. 58).

Prezentácia k 56. a 58.výzve