Prezentácia k výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Dňa 27.2 a 28.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Prešove a Žiline k Výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

Prezentácia k výzve na výstavbu zariadení OZE