Prezentácia k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Dňa 6.3.2019 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

Prezentácia k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov