Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 2. augusta 2021 vydalo Príručku k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.2.

Viac informácií nájdete v sekcii Projekty/ Projekty technickej pomoci/ Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci