Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. novembra 2018 vydalo Príručku pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.3 (ďalej len „Príručka“).

Znenie Príručky nájdete v časti Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci.