Usmernenie č. 1 k národnému projektu „Envirocentrum Dropie“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 31. januára 2022 vydalo Usmernenie č. 1 k národnému projektu „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Projekty/Národné projekty.