Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov MV SR – SO pre OP KŽP.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov MV SR – SO pre OP KŽP pre programové obdobie 2014 – 2020 s účinnosťou od 03.10.2023.