USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV K UKONČOVANIU PROJEKTOV OP KŽP

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov_SIEA – SO pre OP KŽP, účinné k 31.10.2023

Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.1, účinné k 13.10.2023

Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.1, účinné k 13.10.2023, sledovanie zmien


Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.3.0, účinné k 01.01.2024

Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.3.0, účinné k 01.01.2024, sledovanie zmien

Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.2, účinné k 15.11.2023

Usmernenia pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.2, účinné k 15.11.2023, sledovanie zmien

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0, účinné k 26.04.2022

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.2.0, účinné k 26.04.2022, sledovanie zmien
Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov z OP KŽP v.1.0, účinné k 10.11.2022


Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov MV SR – SO pre OP KŽP, účinné od 03.10.2023