INŠTRUKCIA K URČENIU PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.2. – platnosť od 01. 03. 2021

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.2 – sledovanie zmien – platnosť od 01. 03. 2021

 

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.1 – platnosť od 01. 06. 2017

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.1 – sledovanie zmien – platnosť od 01. 06. 2017


Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.0 – platnosť od 20. 09. 2016

Oprava vzorca:

V rámci inštrukcie bola vykonaná oprava zrejmej nesprávnosti, ktorá spočíva v technickej úprave vzorca v prílohe č. 1 Inštrukcie pri určovaní podniku v ťažkostiach (MS Excel) pre žiadateľov právnej formy a spôsobu vedenia účtovníctva príspevková organizácia a rozpočtová organizácia – účtujúca v podvojnom účtovníctve, t.j. na hárku „NCI (PO,RO)“ v bunke AD76, ktorý sumárne vyhodnocuje všetky relevantné znaky podniku v ťažkostiach na základe údajov uvedených na predmetnom hárku. Vzorec obsahoval chybu, kedy sa nesprávne vyhodnotila informácia uvádzaná žiadateľom v tabuľke č. 3 o nútenej správe zriaďovateľa príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie. Technická oprava zabezpečuje odstránenie zrejmej nesprávnosti, keďže v metodickej časti Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach ako aj v prílohe č. 2 inštrukcie je spôsob vyhodnotenia znaku podniku v ťažkostiach vo vzťahu k posúdeniu nútenej správy zriaďovateľa uvedený správne.

oprava zverejnená 20. 03. 2017


Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 2.1 – platnosť od 02. 03. 2016

Príloha 1 – Podnik v ťažkostiach – prepočet, verzia 2.1 – platnosť od 02. 03. 2016

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 2.1 – sledovanie zmien – platnosť od 02. 03. 2016


Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 2.0 – platnosť od 11. 09. 2015
Príloha 1 – Podnik v ťažkostiach – prepočet, verzia 2.0

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 2.0 – sledovanie zmien


Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 1.1 – platnosť od 31. 07. 2015

Príloha 1 – Test podniku v ťažkostiach, verzia 1.1

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 1.0 – platnosť od 01. 07. 2015
Príloha 1 – Test podniku v ťažkostiach