Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 v Trnave

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre Vás pripravilo informačný seminár k výzve s kódom  s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

a doplnkovo k výzvam s kódom:

OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov;

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín a miesto konania: 14. február 2019 (štvrtok), Trnava o 9:30 hod.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála

Program:

9:00     –   9:30     Registrácia účastníkov

9:30     –   9:45     Prezentácia Informačno – poradenského centra TTSK

9:45     –   12:00   Informácie k výzve č. 45

12:00   –   12:30   Prestávka

12:30   –   14:00   Doplnkové informácie k výzve č. 15 a 16

14:00   –   14:30   Doplnkové informácie k výzve č. 40

15:00   –   16:00   Diskusia a osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti potvrďte svoju účasť prosím prostredníctvom online prihlasovacieho formulára do 12.2.2019 alebo do naplnenia kapacity miestnosti. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.


Prezentácia k 45. výzve