MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári k výzvam zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov, a tiež z dôvodu predĺženia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola v rámci týchto výziev z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016, si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší informačný seminár.

Termín a miesto konania:

23. máj 2016 / Banská Bystrica
Kongresová sála Okresného úradu Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Program:

09:30 – 10:00             Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00             Základné informácie o výzve
12:00 – 12:30             Prestávka s občerstvením
12:30 – 13:30             Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
13:30 – 14:30             Informácie k realizácii verejného obstarávania
14:30 – 14:45             Prestávka
14:45 – 16:00             Osobné konzultácie

V prípade záujmu o účasť na informačnom seminári vyplňte, prosím, on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná. Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na mailovú adresu fondy@sazp.sk.

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.