POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Termín a miesto konania:

piatok 22. apríl 2016 / Banská Bystrica

Kongresová sála, Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

Program:

09:30 – 10:00    Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00    Základné informácie o výzve
12:00 – 12:30    Prestávka
12:30 – 13:30    Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
13:30 – 14:30    Informácie k realizácii verejného obstarávania
14:30 – 14:45    Prestávka
14:45 – 16:00    Osobné konzultácie

V prípade záujmu o účasť na informačnom seminári vyplňte, prosím, on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná. Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na mailovú adresu fondy@sazp.sk.

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.

Pozvánka na stiahnutie

Prezentácie:

Základné informácie o 10. a 11. výzve OP KŽP

Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Realizácia verejného obstarávania