Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 4 (31. 10. 2016)

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným výzvam

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 3 (30. 06. 2016) 

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným výzvam

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2016 verzia 2 (11. 03. 2016)

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným výzvam

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 1 (31. 12. 2015)

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (03_2015-02_2016) – aktualizácia č. 2

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (03_2015-02_2016) – aktualizácia č. 1
Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (03_2015-02_2016)