Enviromagazín 2020

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Enviromagazín 1/2020

Enviromagazín 2/2020

Enviromagazín 3/2020

Enviromagazín 4/2020

Enviromagazín 2019

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Enviromagazín 1/2019

Enviromagazín 2/2019

Enviromagazín 3/2019

Enviromagazín 4/2019

Enviromagazín 5/2019

Enviromagazín … Čítať ďalej

Enviromagazín 2018

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

ENVIROMAGAZÍN 1/2018

ENVIROMAGAZÍN 2/2018

ENVIROMAGAZÍN 3/2018

ENVIROMAGAZÍN 4/2018

ENVIROMAGAZÍN 5/2018

ENVIROMAGAZÍN … Čítať ďalej