Aktualizácia Často kladených otázok (FAQ) k 72. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 24.02.2022 aktualizáciu často kladených otázok (FAQ) k 72. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov.

Často kladené otázky k 72. výzve nájdete v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy a rovnako aj v sekcii Často kladené otázky (FAQ).