Často kladené otázky (FAQ) k 77. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 10.01.2023 často kladené otázky (FAQ) k 77. výzve, zameranej na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

 

Často kladené otázky k 77. výzve nájdete v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy a rovnako aj v sekcii Často kladené otázky (FAQ).