METODIKA PRE VYPRACOVANIE FINANČNEJ ANALÝZY PROJEKTU

Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 2.0 – platnosť od 02. 10. 2019

Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 2.0 – platnosť od 02. 10. 2019

 

Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3 – platnosť od 01. 03. 2016

Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3 – platnosť od 01. 03. 2016 –  odstránená zrejmá nesprávnosť v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3 – sledovanie zmien

 

Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.2 – platnosť 22. 12. 2015
Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.2

Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.2 – sledovanie zmien
zverejnené 22.12.2015

 

Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.1 – platnosť 01. 07. 2015
Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu