PRÍRUČKA K OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 3.0 – účinnosť od 03. 02. 2023

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 3.0, sledovanie zmien

zverejnené 03. 02. 2023

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.9 – účinnosť od 23. 08. 2022

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.9, sledovanie zmien

zverejnené 23. 08. 2022

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.8 – účinnosť od 17. 06. 2022

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.8, sledovanie zmien

zverejnené 17.06.2022

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.7 – účinnosť od 29. 10. 2021

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.7, sledovanie zmien

zverejnené 29.10.2021

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.6 – účinnosť od 15. 06. 2021

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.6, sledovanie zmien

zverejnené 15. 06. 2021

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.5 – účinnosť od 27. 11. 2020

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.5, sledovanie zmien

zverejnené 27. 11. 2020

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.4 – účinnosť od 13. 12. 2019

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.4, sledovanie zmien

zverejnené 13. 12. 2019

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.3 – účinnosť od 26. 11. 2019

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.3, sledovanie zmien

zverejnené 26. 11. 2019

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.2 – účinnosť od 06. 06. 2019

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.2, sledovanie zmien

zverejnené 06. 06. 2019

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.1 – účinnosť od 12. 12. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.1, sledovanie zmien

zverejnené 12. 12. 2018

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.0 – účinnosť od 13. 06. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP OP KŽP, verzia 2.0, sledovanie zmien

zverejnené 13. 06. 2018

 

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.9 – účinnosť od 15. 12. 2017

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.9, sledovanie zmien

zverejnené 15. 12. 2017

 

 
Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.8 – účinnosť od 30. 06. 2017

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.8, sledovanie zmien

zverejnené 30. 06. 2017

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.7 – účinnosť od 08. 02. 2017

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.7, sledovanie zmien

zverejnené 08. 02. 2017

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.6 – účinnosť od 20. 12. 2016

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.6 sledovanie zmien

zverejnené 20. 12. 2016

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.5 – účinnosť od 16. 08. 2016

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.5 sledovanie zmien

zverejnené 16. 08. 2016

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.4 – účinnosť od 12. 02. 2016
Príloha č. 1 Číselník oprávnených výdavkov DOP, OP KŽP verzia 1.4
Príloha č. 2 Finančné a percentuálne limity DOP, OP KŽP verzia 1.4

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.4 sledovanie zmien

zverejnené 12.02.2016

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.3 – účinnosť od 22. 12. 2015
Príloha 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.3
Príloha 2 – Finančné a percentuálne limity pre DOP, OP KŽP, verzia 1.3

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.3 sledovanie zmien
z
verejnené 22.12.2015

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.2 – účinnosť od 22. 09. 2015
Príloha 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.2
Príloha 2 – Finančné a percentuálne limity pre DOP, OP KŽP, verzia 1.2

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.2 sledovanie zmien
z
verejnené 22.09.2015


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.1 – účinnosť od 01. 07. 2015

Príloha 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre DOP, OP KŽP, verzia 1.1
Príloha 2 – Finančné a percentuálne limity pre DOP, OP KŽP, verzia 1.1

zverejnené 01.07.2015