FAQ Energetika

Zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov v procese kontroly verejného obstarávania

 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, OPKZP-PO4-SC411-2019-61

FAQ k výzve OPKZP-PO4-SC411-2022-79

 

Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30, OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC421-2019-59

 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6, OPKZP-PO4-SC431-2017-19, OPKZP-PO4-SC431-2018-48

 

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

FAQ aplikovateľné pre výzvu OPKZP-PO4-SC441-2019-53, OPKZP-PO4-SC441-2017-35, OPKZP-PO4-SC441-
2018-39

 

Špecifický cieľ 4.5.1. Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20, OPKZP-PO4-SC451-2019-50, OPKZP-PO4-SC451-2019-57, OPKZP.PO4-SC451-2019-60

Finančná analýza – vzorový príklad (aplikovateľné pre nasledovné výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20, OPKZPPO4-SC451-2019-50):

Textová časť finančnej analýzy CZT

Finančná analýza CZT