Špecifická dokumentácia k národným projektom

Príručka pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.2 – účinnosť od 30.04.2024 

zverejnené 30.4.2024


Príručku pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ – PO 6, verzia 2.1 – účinnosť od 15. 03. 2024

Archív

Príručku pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ – PO 6, verzia 2.0 – účinnosť od 12. 02. 2024

 

Príručku pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ – PO 6, verzia 1.0 – účinnosť od 15. 12. 2023


 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP OP KŽP, verzia 1.6 – účinnosť od 14. 01. 2022

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP OP KŽP, verzia 1.6, sledovanie zmien

zverejnené 14. 01. 2022

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP OP KŽP, verzia 1.5 – účinnosť od 23. 11. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP OP KŽP, verzia 1.5, sledovanie zmien

zverejnené 23. 11. 2018

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP OP KŽP, verzia 1.4 – účinnosť od 13. 06. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP OP KŽP, verzia 1.4, sledovanie zmien

zverejnené 13. 06. 2018


 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.3, sledovanie zmien

zverejnené 29. 09. 2017


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.2 – účinnosť od 01. 12. 2016

Príloha 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.2

Príloha 2 – Finančné a percentuálne limity pre NP, OP KŽP, verzia 1.2

Dokumenty so sledovaním zmien


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.1 – účinnosť od 24. 09. 2015
Príloha 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.1
Príloha 2 – Finančné a percentuálne limity pre NP, OP KŽP, verzia 1.1

Všeobecne platné metodické dokumenty, ktoré sa vzťahujú na všetky typy projektov, je možné nájsť TU

Oznámenie o záväzných podmienkach spolupráce v oblasti VO v procese prípravy národného projektu Zelená domácnostiam