Špecifická dokumentácia k národným projektom


 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.3, sledovanie zmien

zverejnené 29. 09. 2017


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.2 – účinnosť od 01. 12. 2016

Príloha 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.2

Príloha 2 – Finančné a percentuálne limity pre NP, OP KŽP, verzia 1.2

Dokumenty so sledovaním zmien


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.1 – účinnosť od 24. 09. 2015
Príloha 1 – Číselník oprávnených výdavkov pre NP, OP KŽP, verzia 1.1
Príloha 2 – Finančné a percentuálne limity pre NP, OP KŽP, verzia 1.1

Všeobecne platné metodické dokumenty, ktoré sa vzťahujú na všetky typy projektov, je možné nájsť TU

Oznámenie o záväzných podmienkach spolupráce v oblasti VO v procese prípravy národného projektu Zelená domácnostiam