USMERNENIE K FÁZOVANIU PROJEKTOV OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2) A PROGRAMU SLOVENSKO

zverejnené 03.11.2023

Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko 2021-2027, verzia 2.1 – účinnosť od 3.11.2023

Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2.) a Programu Slovensko 2021-2027, verzia 2.1 – účinnosť od 3.11.2023, sledovanie zmien

zverejnené 15.03.2023

Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifická cieľ 3.1.2. ) a Programu Slovensko, verzia 2.0 – účinnosť od 15. 03. 2023

Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2 a Špecifický cieľ 3.1.2.) a Programu Slovensko, verzia 2.0 – účinnosť od 15. 03. 2023, sledovanie zmien

zverejnené 23.09.2022

Usmernenie k fázovaniu projektov  Operačného programu Kvalita životného prostredia (Prioritná os 1, Prioritná os 2) a Programu Slovensko, verzia 1.0 – účinnosť od 23. 09. 2022

Príloha č. 1 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP – rozdelenie projektu na fázy