Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – platná od 02.03.2020

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

 

Archív

Aktualizácia prílohy č. 3 – Pracovný výkaz dohody

Aktualizácia prílohy č. 10 – Pracovný výkaz experti

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – platná od 15.07.2019

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – platná od 01.03.2019

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.3 – 8.11.2018

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.3 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2 – 28. 06.2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Archív – Príručka pre prijímateľa a prílohy (2.1 a 2.0)


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.1 – platná od 10.03.2020

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.1 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Archív

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.0 – platná od 15.07.2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.0 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.9 – platná od 22.03.2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.9 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8 – platná od 01.03.2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.8 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 – 22. 01. 2019

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP – so sledovaním zmien

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – 13. 12. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – 8. 11. 2018

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – 20. 06. 2017

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Archív – Príručka k oprávnenosti výdavkov, prílohy a sledovanie zmien

 

Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 6.0 – platná od 20.11.2019

Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 6.0 – so sledovaním zmien

Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 5.0– platná od 03.05.2019

Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 5.0 – so sledovaním zmien

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.2 – platná od 01.03.201920

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.2 – so sledovaním zmien

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.1 – platná od 13.12.2018

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.1 – so sledovaním zmien

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 4.0 – platná od 01.06.2018

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.2 – platná od 28.06.2017

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP v zmysle Vzoru CKO č. 28, verzia 7

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy

Archív vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci

 

Vzor rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP (pre prípady, kedy prijímateľ a poskytovateľ sú tá istá osoba)

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekty technickej pomoci

Príloha 1 – Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu

Príloha 1 – Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu v zmysle Vzoru CKO č. 30, verzia 5

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti výkonu kontroly verejného obstarávania

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti expertného posúdenia vypracovanej metodiky finančnej analýzy  

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov