PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácia pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje upozorniť prijímateľov na vydanie Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všeobecné metodické usmernenie bolo vypracované v súvislosti mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou zohľadňujúc aktuálny nestabilný cenový vývoj v stavebníctve ako aj v iných odvetviach hospodárstva a s tým súvisiacu úpravu k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania.


Upozornenie: Dňa 31.3.2022 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, v znení verzie 2 v kontexte novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.03.2022. Aktualizovaná verzia Jednotnej príručky je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a nadobúda účinnosť 31.3.2022.

Jednotná príručka pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania – účinná od 31.3.2022

Jednotná príručka pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania – účinná od 31.3.2022, sledovanie zmien


Archív:

Jednotná príručka pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania – účinná od 15.06.2021

 

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.1, účinná k 01. 04. 2021

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.0, účinná k 01. 01. 2021

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 7.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.2, účinná k 14. 09. 2020

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.1, účinná k 14. 08. 2020

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.0, účinná k 12. 06. 2020

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 6.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.2, účinná k 13. 12. 2019

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.1, platná od 13. 06. 2019

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0, platná od 25. 03. 2019

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2, platná od 13. 12. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1, platná od 13. 06. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0, platná od 06. 02. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3, platná od 28. 11. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2, platná od 13. 09. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.1, platná od 19. 06. 2017

Prílohy k  Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.0, účinnosť od 01. 06. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.3, účinnosť od 1. 11. 2016

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.0, účinnosť od 18. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 1.1, platnosť od 01. 07. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 1.1

 

UPOZORNENIE pre Prijímateľov k aktuálnemu spôsobu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní § 32 ZVO 

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 7.0, účinnosť od 26.01.2021

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 7.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 7.0 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 6.0, účinnosť od 06.07.2020

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 6.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 6.0 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1, účinnosť od 13.12.2019

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1

Najdôležitejšie zmeny a upozornenia k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.1 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.0, účinnosť od 11.06.2019

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR,verzia 5.0 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.2, účinnosť od 13.12.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia, 4.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR,verzia 4.2 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.1, účinnosť od 08.06.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.0, účinnosť od 6.2.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.1 účinnosť od 28.11.2017

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.0 účinnosť od 06. 06. 2017

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.3, účinnosť od 3.11.2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.1, účinnosť od 23. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.0, účinnosť od 18. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 1.1, platnosť od 17. 08. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 1.1

 

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.1, platnosť od 30.12.2020

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.1, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 6.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.0, platnosť od 18.06.2020

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 6.0, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 6.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.2, platnosť od 13.12.2019

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.2, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 5.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.1, platnosť od 13.06.2019

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.1, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 5.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.0, platnosť od 12.04.2019

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.0, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.1, platnosť od 21. 12. 2018

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.1, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.0, platnosť od 16. 02. 2018

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 3.0, platnosť od 3. 11. 2016

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA – verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.0, , účinnosť od 21. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 1.1, platnosť od 25. 09. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 1.1

Oznámenie SIEA o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly verejného obstarávania týkajúce sa prípravy národného projektu Zelená domácnostiam