Monitorovací výbor pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Per rollam č. 25: 7. – 21. augusta 2023

Sprievodný list k per rollam č. 25

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 25

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 25

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 37 zo dňa 24. augusta 2023 prijaté formou hlasovania per rollam č. 25

Podklad

 

13. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 25. mája 2023

Podklady

Prezentácie

Zápisnica z 13. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 13. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 13. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

12. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 30. marca 2023

Podklady

Prezentácie

Zápisnica z 12. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 12. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 12. zasadnutia MV pre OP KŽP


11. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 29. septembra 2022

Podklady

Prezentácie

Zápisnica z 11. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 11. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 11. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

Per rollam č. 24: 25. mája – 8. júna 2022

Sprievodný list k per rollam č. 24

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 24

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 24

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 33 zo dňa 9. júna 2022 prijaté formou hlasovania per rollam č. 24

Podklad

 

Per rollam č. 23 – 9. – 23. mája 2022

Sprievodný list k per rollam č. 23

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 23

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 23

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 32 zo dňa 24. mája 2022 prijaté formou hlasovania per rollam č. 23

Podklad – Návrh Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021

 

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 16. decembra 2021

Podklady

Prezentácie

Zápisnica z 10. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 10. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 10. zasadnutia MV pre OP KŽP


Per rollam č. 22 – 30. júna 2021

Sprievodný list k per rollam č. 22

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 22

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 22

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 30 zo dňa 19. júla 2021 prijaté formou hlasovania per rollam č. 22

Podklad k per rollam č. 22 –  Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 12)  

 

Per rollam č. 21 – 7. mája 2021

Sprievodný list k per rollam č. 21

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 21

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 21

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 29 zo dňa 24. mája 2021 prijaté formou hlasovania per rollam č. 21

 

Per rollam č. 20 – 4. mája 2021

Sprievodný list k per rollam č. 20

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 20

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 20

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 28 zo dňa 19. mája 2021 prijaté formou hlasovania per rollam č. 20

 

Per rollam č. 19 – 11. septembra 2020

Sprievodný list k per rollam č. 19 

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 19

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 19

 

Per rollam č. 18 – 30. júla 2020

Sprievodný list k per rollam č. 18 

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 18

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 18

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 25 zo dňa 14. augusta 2020 prijaté formou hlasovania per rollam č. 18

Podklad k per rollam č. 18 –  Návrh zmeny Štatútu a Rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami a výzvy na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine formou Dodatkov č. 2

Dodatok č. 2 k Štatútu pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku pracovnej skupiny monitorovacieho výboru


Per rollam č. 17 – 29. mája 2020

Sprievodný list k per rollam č. 17 

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 17

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 17

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 24 zo dňa 15. júna 2020 prijaté formou hlasovania per rollam č. 17

Podklad k per rollam č. 17 –  Návrh zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 11)

Návrh dokumentu OP KZP (verzia 11)


9. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 27. februára 2020

Podklady

Zápisnica z 9. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 9. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 9. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

Per rollam č. 16 – 6. decembra 2019

Sprievodný list k per rollam č. 16

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 16

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 16

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 22 zo dňa 30. decembra 2019 prijaté formou hlasovania per rollam č. 16

Podklady k per rollam č. 16 –  Aktualizácia Plánu hodnotenia OP KŽP 3.1 

 

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 22. októbra 2019

Podklady

Prezentácie

Zápisnica z 8. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 8. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 8. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

7. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 25. júna 2019

Podklady

Prezentácie_časť 1 Prezentácie_časť 2

Zápisnica zo 7. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie zo 7. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina zo 7. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

Per rollam č. 15 – 21. máj 2019

Sprievodný list k per rollam č. 15

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 15

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 15

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP č. 19 zo dňa 30. mája 2019 prijaté formou hlasovania per rollam č. 15

Podklady k per rollam č. 15 –  Návrh na zmenu Štatútu Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom formou Dodatku č. 1

 

6. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 28. februára 2019

Podklady

Prezentácie

Zápisnica, uznesenie a prezenčná listina zo 6. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

Per rollam č. 14 – 20. 11. 2018

Sprievodný list k per rollam č. 14

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 14

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 14

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 17 zo dňa 20. novembra 2018 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 14

Podklad pre MV pre OP KŽP – návrh zmeny OP KZP per rollam č.14

Návrh dokumentu OP KZP, verzia 8.0

 

Per rollam č. 13 – 15. 6. 2018

Sprievodný list k per rollam č. 13

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 13

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 13

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 16 zo dňa 15. júna 2018 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 13

Štatút Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

Rokovací poriadok Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom

 

5. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 29. mája 2019

Podklady (časť 1, časť 2, časť 3)

Prezentácie (časť 1, časť 2)

Zápisnica z 5. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 5. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 5. zasadnutia MV pre OP KŽP

 

Per rollam č. 12 – 18. 5. 2018

Sprievodný list k per rollam č. 12

Informácia k per rollam č. 12

Príloha č. 1 – Prehľad stanovísk

Príloha č. 2 – Vyhodnotenie pripomienok

Podklady

 

Per rollam č. 11  – 14. 3. 2018

Sprievodný list k per rollam č. 11

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 11

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 11

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 14 zo dňa 14.3.2018 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 11

Podklad pre MV pre OP KŽP – návrh zmeny OP KZP per rollam č.11

Návrh dokumentu OP KZP, verzia 6.0

 

Per rollam č. 10  – 31. 10. 2017

Sprievodný list k per rollam č. 10

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 10

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 10

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 13 zo dňa 31. 10. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 10

Podklady pre MV pre OP KŽP – návrh zmeny OP KZP per rollam č. 10

Návrh dokumentu OP KŽP, verzia 5.0


Per rollam č. 9 – 24. 10. 2017

Sprievodný list k per rollam č. 9

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 9

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 9

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 12 zo dňa 24. 10. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 9

Dodatok č. 1 k Štatútu pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku pracovnej skupiny


Per rollam č. 8 – 21. 09. 2017

Sprievodný list k per rollam č. 8

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 8

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 8

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 11 zo dňa 21. 09. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 8

Podklad pre MV pre OP KŽP – návrh zmeny OP KZP per rollam č. 8

Návrh dokumentu OP KZP, verzia 4.0


Per rollam č. 7 – 14. 08. 2017

Sprievodný list k per rollam č. 7

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 7

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 7

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 10 zo dňa 14. 08. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 7

Návrh úprav Plánu hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020


Per rollam č. 6 – 12. 07. 2017

Sprievodný list k per rollam č. 6

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 6

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 6

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č. 9 zo dňa 12. 07. 2017 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 6

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.1 – platnosť od 12. 07. 2017


4. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 20. júna 2017

Podklady

Prezentácie (časť 1, časť 2)

Zápisnica zo 4. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie zo 4. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina zo 4. zasadnutia MV pre OP KŽP


Per rollam č. 5 – 06. 10. 2016

Sprievodný list k per rollam č. 5

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 5

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 5

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č.7 zo dňa 06. 10. 2016 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 5

Dodatok č. 2 k Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP


Per rollam č. 4 – 01. 08. 2016

Sprievodný list k per rollam č. 4

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 4

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 4

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č.4 zo dňa 01. 08. 2016 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 4

Štatút pracovnej skupiny monitorovacieho výboru

Rokovací poriadok pracovnej skupiny monitorovacieho výberu


3. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 12. mája 2016

PODKLADY

PREZENTÁCIE

Zápisnica z 3. zasadnutia MV pre OP KŽP

Uznesenie z 3. zasadnutia MV pre OP KŽP

Prezenčná listina z 3. zasadnutia MV pre OP KŽP

Dodatok č. 1 k Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP


Per rollam č. 3 – 11. 04. 2016

Sprievodný list k per rollam č. 3

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 3

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 3

Návrh úprav kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia

Kritéria na výber projektov OP KŽP, verzia 2.0

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014-2020 č.4 zo dňa 11. 04. 2016 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 3


Per rollam č. 2 – 31. 03. 2016

Informácia

Sprievodný list k per rollam č. 2


Per rollam č. 1 – 02. 07. 2015

Sprievodný list k per rollam č. 1

Sprievodný list k zápisnici per rollam č. 1

Zápisnica z hlasovania formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 1
Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – prioritnej osi 1, investičnej priority 2, v programovom období 2014 – 2020 v Slovenskej republike

UZNESENIE Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 č. 3/2015 zo dňa 02. 07. 2015 prijaté formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam č. 1

 

2. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 28. apríla 2015

Program 2. zasadnutia MV OP KŽP

Podkladové materiály na 2. zasadnutie MV OP KŽP:

 

Prezentácie z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Prezenčná listina z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Zápisnica z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Uznesenie z 2. zasadnutia MV OP KŽP

Zoznam schválených národných projektov OP KŽP

 

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP zo dňa 22. januára 2015

Program 1. zasadnutia MV OP KŽP

Podkladové materiály na 1. zasadnutie MV OP KŽP:

Prezentácie z 1. zasadnutia MV OP KŽP

Prezenčná listina z 1. zasadnutia MV OP KŽP

Zápisnica z 1. zasadnutia MV OP KŽP

Uznesenie z 1. zasadnutia MV OP KŽP

 

Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia– konsolidované znenie

Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia – konsolidované znenie

Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia – aktuálny od 15.7.2024

ARCHÍV – Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Archív – Štatút Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Archív – Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Archív – Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

Archív – Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre OP KŽP

 Archív – Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre OP KŽP